Ödeme ve Faiz Bilgileri

 • Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.
 • Son Ödeme Tarihi: Dönem borcunuzu veya ödemeniz gereken asgari tutarı gecikmeye düşmeden ödeyebileceğiniz son gündür.
 • Asgari Ödeme Tutarı: Son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken asgari tutardır. Ayrıca yapılandırılmış borcunuz varsa, taksit tutarları da bu asgari tutara ilave edilmektedir.
 • Akdi Faiz Oranı: Hesap özetinizde belirtilen toplam borcunuzu son ödeme tarihine kadar tamamen ödemediğiniz takdirde, hesap özetinizdeki harcamalarınız için işlem tarihinden itibaren uygulanan faiz oranıdır.
 • Gecikme Faizi: Son ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması halinde, asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmına iki hesap tarihi arasındaki süre için işletilen aylık faiz oranıdır.
 • Nakit Avans Faizi: Kart hesabınızdan nakit avans çekimi yapıldığı tarihten ödeme tarihine kadar işletilen aylık faiz oranıdır.
 • Limit Tahsis Ücreti: Kredi kartına tahsis edilen limit üzerinden yıllık olarak %0,25’i kadar ücret alınır.
 • BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ücretler ve faiz tutarı üzerinden hesaplanır.
 • Güncel faiz oranları hesap özetinizin ön yüzünde yer almaktadır.
 • Hesap özetinde belirtilen faiz oranları BSMV hariç aylık faiz oranlarıdır. Faiz oranlarında değişiklik olması halinde, hesaba konu tarihler için ilgili tarihlerde geçerli olan faiz oranları kullanılarak faiz hesaplanır.

Yurt Dışı Harcamalara İlişkin Açıklamalar

Yabancı para üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak hesap özeti talebiniz doğrultusunda Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) olarak düzenlenir. Yabancı para ile yapılan işlemler, uluslararası kart kuruluşlarınca USD'ye çevrilerek kart hesabına bankaca borç kaydedilir. 50.000 USD üzeri tüm yurt dışı harcamalarda kredi kartı borcunun 50.000 USD’yi aşan kısmının en geç 30 gün içerisinde kapatılması gerekir. Türkiye’deki yabancı havayolu şirketlerine kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde, tutar, satış belgesi üzerinde TL olarak belirtilmesine karşın hesabınıza döviz olarak yansıtılabilir. Bu uygulama Visa/MasterCard kuralları gereğidir.

TL Ödemeli Hesap Özeti

USD Ödemeli Hesap Özeti

USD döviz cinsinden gelen işlem kart hesabına kayıt tarihindeki Banka’nın Döviz Satış Kuru ve işlem tutarı üzerinden %2 fazlasına kadar belirlenecek komisyon ile birlikte TL’ye çevrilir. Dönem borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmesi zorunludur.

ParaPuan

 • ParaPuan, Banka'nın belirlediği niteliklerdeki işlemlerde yine Banka'nın belirleyeceği katsayıya göre hesaplanır.
 • ParaPuan karşılığının nakit olarak ödenmesi veya kart borcundan düşülmesi istenemez, ParaPuan’lar sadece Banka'nın anlaşmalı üye iş yerlerinde kart ile mal ve hizmet alımında kullanılabilir.
 • ParaPuan tutarları üçüncü şahıslara devredilemez. Herhangi bir nedenle kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka'nın herhangi bir sebeple sözleşmeyi feshetmesi halinde, ParaPuan’lar kullanılamaz.
 • Kartların ParaPuan kazanılması amacıyla gerçek dışı veya usulsüz kullanımının tespiti halinde Banka, tek taraflı olarak haksız elde edilen ParaPuan’ları iptal etmeye yetkilidir.
 • Banka ParaPuan uygulamasının işleyişi ve detayları hakkında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Diğer Bilgiler

 • Hesap özetinizde yer alan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, hesap özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğinizi gerekçesini de belirterek itiraz edebilirsiniz. İtirazlarınızı Banka'nın 0850 222 1 900 Telefon Bankacılığı'na iletebilirsiniz. Süresi içinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşir.
 • Kartınızı ve/veya kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almanız, kartın ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinizden çıkması veya iradeniz dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin olması halinde, durumu derhal Banka'nın 0850 222 1 900 Telefon Bankacılığı'na bildirmeniz ve akabinde yazı ile teyit etmeniz gerekir.
 • Kartınızdan vereceğiniz Otomatik Fatura Ödeme talimatlarında, ilgili fatura tutarı ve içeriğine yönelik ters ibraz (chargeback) taleplerinde muhatap Banka değil, ilgili kurumdur. Fatura tutarı ve içeriğine ilişkin tüm talep ve şikayetlerde ilgili kurum ile irtibat kurulmalıdır.
 • Değişen bilgilerinizi QNB Finansbank Şubelerinden güncelleyebilirsiniz.
 • Kartınızı, bu hesap özetinde görünen son ödeme tarihinden sonra kullanmaya devam etmeniz (ki kartın zilyetliğinizde kalması da kartın kullanıldığı anlamındadır) sözleşme değişikliğini kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bilgi için 0850 222 1 900 Telefon Bankacılığı'nı arayabilirsiniz.
 • Hesap özetinde belirtilen tüm maddeler sözleşme değişikliği hükmündedir.