Ekstre Güvencesi Hayat Sigortası

Ekstreniz derdiniz olmasın!

Beklenmeyen sürprizler hayatınızın akışını değiştirebilir. CardFinans Ekstre Güvencesi Hayat Sigortası yaptırın, zor günlerinizde size destek olacak, hayatınızı düzene koymanıza yardımcı olacak bir korumanız olsun. Zor günlerde ekstre ödemelerinizi düşünmeyin.

Sigorta Teminatları Nelerdir?

Sigorta; Vefat, Kaza Sonucu Daimi Maluliyet, İşsizlik*/Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik**/ Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat*** teminatlarından oluşur. Risk gerçekleşmeden önceki son kredi kartı ekstresindeki toplam borç bakiyesi, (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil olmak üzere) katılım sertifikasında tanımlı limitler dahilinde maddi güvence altına alınır.

Tüm sigortalılar vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatlarına sahiptirler. Bu teminatların yanında çalışma durumuna bağlı olarak;

* Bordrolu çalışanlar için istem–dışı işsizlik,
** Serbest meslek sahipleri için, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik,
*** Diğer meslek grupları için ise kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat teminatı bulunmaktadır.

Prim ve Teminat Tutarları

Kredi kartının hesap kesim tarihinde oluşan toplam kredi kartı ekstre borç bakiyesinin (ileri vadeli taksitler dahil olmak üzere) %1,5'i, aylık sigorta prim tutarı olarak her ay müşterinin kredi kartı hesabına borç olarak yansıtılır. Üründeki azami aylık sigorta prim tutarı 150 TL'dir.

Toplam borç bakiye tutarı üzerinden belirlenen değişken teminat (işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik, kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat) tutarı azami 10.000 TL'dir.

Kredi kartı harcaması ve ileri döneme ait taksit ödemelerinin olmaması veya 50 TL'nin altında olması durumunda katılım sertifikası otomatik olarak o dönem için iptal edilir. Aylık ekstre borç bakiyesi yeniden oluştuğunda tekrar yeni bir hayat sigortası katılım sertifikası ilgili kredi kartı için otomatik olarak oluşturulur.

Kimler Yararlanabilir?

Ticari Kartlar hariç, 18 – 60 yaşları arasındaki sağlıklı CardFinans sahipleri faydalanabilir.

Bekleme Süresi

İşsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik, kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat teminatlarının işlerlik kazanabilmesi için geçmesi gereken süre 90 gündür.

Tazminata Hak Kazanma Süresi

Riskin gerçekleşmesinden itibaren tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için 30 gün geçmesi gerekmektedir. Kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat teminatının kullanımında bu süre aranmaz.

Bu ürün Cigna Finans Emeklilik A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.