Sigorta Ürünleri

Beklenmedik sürprizler hayatınızı etkilemesin

CardFinans Güvenlik Planı’na dahil olan CardFinans sahipleri beklenmedik sürprizlerin hayatlarını olumsuz etkilemeyeceğini çok iyi biliyor. CardFinans Güvenlik Planı ile küçük teminatlarınız büyük sorunların üstesinden geliyor.

CardFinans Güvenlik Planı hangi durumları teminat altına alıyor?

CardFinans Güvenlik Planı, sigortalının herhangi bir kaza sonucu vefat etmesi veya bedeni bir zarar görmesi halinde, kredi kartı son hesap ekstresindeki toplam borç bakiyesini teminat limitleri dahilinde QNB Finansbank’a öder.

Diğer teminatlar nelerdir?

CardFinans Güvenlik Planı, sigorta sahiplerini aşağıdaki hallerde de teminat altına alır;

 • Kaza sonucu ölüm,
 • Kaza sonucu sürekli sakatlık,
 • CardFinans Kredi Kartı’nın çalınması, kaybolması ya da usulsüz kullanımı durumunda sigortalıya ait olan (yalnızca asıl kart sahibi olması şartı ile) 10 adet kredi kartı için çalınma kayıp hasarları, her bir kart için 150 TL ile sınırlı olmak üzere yıllık toplam 1.500 TL ile teminat altına alınmaktadır.
 • CardFinans müşterilerinin gasp ve/ya kapkaça uğraması sonucu oluşan maddi kayıplar.
Teminatlar Gold Paket Kapsamında Sunulan Teminat Tutarı Platinum Paket Kapsamında Sunulan Teminat Tutarı
Kredi Kartı Hesap Ekstresi Borç Bakiyesi 8.000 TL 15.000 TL
Kaza Sonucu Ölüm 20.000 TL 25.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 20.000 TL 25.000 TL
Gasp Kapkaç

Çanta - Anahtar - Cüzdan - Ehliyet - Kimlik

Nakit Para

1500 TL

1.000 TL

500 TL

3.500 TL

2.500 TL

1.000 TL

Kart Hamilinin Sorumluluğu 150 TL 150 TL
PRİM* 120 TL 144 TL

Priminizi 9 eşit taksitle ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.
2 farklı limit alternatifinden dilediğiniz paketi seçebilirsiniz.
Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Kendinizi ve sevdiklerinizi güvenceye alın

CardFinans Acil Sağlık Sigortası poliçesi alan CardFinans sahipleri, acil sağlık harcamalarına hazırlıksız yakalanma korkusu yaşamıyor. Kendilerini ve ailelerini güvence altına almanın rahatlığını yaşıyor.

CardFinans Acil Sağlık Sigortası; ani bir hastalık, kaza ve yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği durumlarda tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masraflarını güvence altına alıyor.

Sigorta kapsamında sunulan teminatlar

 • Acil Ambulans Hizmeti
 • Hastane Tedavi Masrafları
 • Ameliyat Masrafları
 • Yoğun Bakım Masrafları
 • Tıbbi Danışmanlık Hizmeti
 • Sağlıklı Avantajlar Dünyası

Sağlıklı Avantajlar Dünyası

Sağlıklı Avantajlar Dünyası, Acil Sağlık Sigortası kapsamındaki CardFinans sahiplerine, tam 43 ilde bulunan toplam 954 anlaşmalı kurumda %5 ile %40 arasında değişen oranlarda indirim avantajı sağlıyor.

Bu indirimler sayesinde CardFinans sahiplerinin ilaç ve kozmetik ürünleri taleplerinde anlaşmalı kurumlarda özel indirimler uygulanıyor.

Teminatlar (TL) Ana Kart Ek Kart + Aile Kapsamı
Acil sağlık sigortası 12.500 15.000
Ameliyat 12.500 (Ana kart + Ek kart toplam ortak limit)
Hastane Tedavi 12.500 15.000
Acil Ambulans VAR VAR
Yoğun Bakım 12.500 15.000
Tıbbi Danışmanlık VAR VAR
Sağlıkta Avantajlar Dünyası Sağlıkta Avantajlar Dünyası; 43 ilde bulunan toplam 954 anlaşmalı kurumda %5 ile %40 arasında değişen oranlarda indirim avantajı sağlamaktadır.
Prim* 144 TL 192 TL

*Priminizi 9 eşit taksitle ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.


Canınızı sıkacak gelişmeler için içinizi rahatlatacak çözümler.

CardFinans sizin ve birlikte yaşadığınız aile bireylerinin üçüncü kişilere verebileceği zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek olan hukuki sorumlulukları da ‘Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluk Sigortası’ ile güvence altına alıyor.

Üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluk sigortası teminatları:

Sigorta, teminat altına aldığı 3. Şahıs Şahsi Sorumluluk ve Gasp-Kapkaç olaylarından doğacak hukuksal uyuşmazlıklarda, aralarında aşağıda listelenenlerin de bulunduğu dava masraflarını temin eder.

 • Vekâlet ücreti,
 • Danışmanlık ücreti,
 • Hakem ücreti,
 • Teminat akçesi,
 • İcra masrafı,
 • Temyiz,
 • Karar düzeltme,
 • İhtarname çekimi,
 • Dilekçe yazımı ve cevapları.

Gasp ve kapkaça uğramanız durumunda ise aşağıda listelenen zararlarınız ve maddi kayıplarınız güvence altına alınır.

 • Çantanız dahil olmak üzere kişisel eşyalara,
 • Para ve para ile ölçülebilir kıymetlerinize,
 • Yeniden temin etmek zorunda kalacağınız kimlik pasaport, ehliyet gibi belgeler ve anahtarlarınız için yapacağınız masraflar.

CardFinans ile ‘Sağlıkta Avantajlar Dünyası’na adım atın.

Bu sigortaya sahip müşterilerimize gönderilen Sağlıkta Avantajlar Dünyası kartı; 54 ilde bulunan toplam 1.650 anlaşmalı kurumda %5 ile %40 arasında değişen oranlarda indirim avantajı sağlıyor.

Bu indirimler sayesinde CardFinans sahiplerinin ilaç ve kozmetik ürünleri taleplerinde anlaşmalı kurumlarda özel indirimler uygulanıyor.

  Alternatif 1 Alternatif 2
Teminat Adı   Teminat Bedeli Teminat Bedeli
Gasp-Kapkaç Nakit Para 150 TL 300 TL
Özel Eşyalar 600 TL 1.200 TL
Kişisel 3.şahıs Mali mesuliyet   2.500 TL 4.000 TL
Hukuksal Koruma   1.000 TL 2.000 TL
SAD (Sağlıklı Avantajlar)   Limitsiz Limitsiz
Acil Ambulans ve Tıbbi Danışmanlık   Limitsiz Limitsiz
Prim*   108 TL 144 TL

*Priminizi 9 eşit taksitle ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.


Ekstreniz derdiniz olmasın!

Beklenmeyen sürprizler hayatınızın akışını değiştirebilir. CardFinans Ekstre Güvencesi Hayat Sigortası yaptırın, zor günlerinizde size destek olacak, hayatınızı düzene koymanıza yardımcı olacak bir korumanız olsun. Zor günlerde ekstre ödemelerinizi düşünmeyin.

Sigorta Teminatları Nelerdir?

Sigorta; Vefat, Kaza Sonucu Daimi Maluliyet, İşsizlik/Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik*/ Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat** teminatlarından oluşur. Risk gerçekleşmeden önceki son kredi kartı ekstresindeki toplam borç bakiyesi, (ileri döneme ait taksit ödemeleri dahil olmak üzere) katılım sertifikasında tanımlı limitler dahilinde maddi güvence altına alınır.

Tüm sigortalılar vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatlarına sahiptirler. Bu teminatların yanında çalışma durumuna bağlı olarak;

Bordrolu çalışanlar için istem–dışı işsizlik,
* Serbest meslek sahipleri için, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik,
** Diğer meslek grupları için ise kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat teminatı bulunmaktadır.

Prim ve Teminat Tutarları

Kredi kartının hesap kesim tarihinde oluşan toplam kredi kartı ekstre borç bakiyesinin (ileri vadeli taksitler dahil olmak üzere) %1,5'i, aylık sigorta prim tutarı olarak her ay müşterinin kredi kartı hesabına borç olarak yansıtılır. Üründeki azami aylık sigorta prim tutarı 150 TL'dir.

Toplam borç bakiye tutarı üzerinden belirlenen değişken teminat (işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik, kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat) tutarı azami 10.000 TL'dir.

Değişken teminatın 2 katı tutarında vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatı bulunmaktadır. Vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatları için azami tutar 10.000 TL'dir.

Kredi kartı harcaması ve ileri döneme ait taksit ödemelerinin olmaması durumunda katılım sertifikası otomatik olarak o dönem için iptal edilir. Aylık ekstre borç bakiyesi yeniden oluştuğunda tekrar yeni bir hayat sigortası katılım sertifikası ilgili kredi kartı için otomatik olarak oluşturulur.

Kimler Yararlanabilir?

Ticari Kartlar hariç, 18 – 60 yaşları arasındaki sağlıklı CardFinans sahipleri faydalanabilir.

Bekleme Süresi

İşsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik, kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat teminatlarının işlerlik kazanabilmesi için geçmesi gereken süre 90 gündür.

Tazminata Hak Kazanma Süresi

Riskin gerçekleşmesinden itibaren tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için 30 gün geçmesi gerekmektedir. Kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat teminatının kullanımında bu süre aranmaz.

Bu ürün Cigna Finans Emeklilik A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Sahip olmak için harcadığınız emekler eşyalarınızla birlikte kül olmasın!

İster ev sahibi olun ister kiracı, CardFinans Konut / Eşya Planı ile evinizde bulunan bütün eşyaları maddi zararlara ve risklere karşı güvence altına alın. Evinizde huzur içinde oturmanın, emeklerinizi koruma altına almanın huzurunu yaşayın.

Maddi zararların temini, risk adresinde bulunan eşyaların toplam sigorta bedeline bakılmaksızın, seçilen plan dahilinde ilk ateş poliçesi esasına* göre yapılır.

CardFinans konut/eşya planı teminatları:

Hırsızlık, Dahili su, Kiracı boya-badana, Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman, Deprem, Yanardağ püskürmesi, Sel/su baskını, Yer kayması, Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, kötü niyetli hareketler, Kar ağırlığı, Kara taşıtları çarpması, Hava taşıtları çarpması, Fırtına

Başlıca teminat detayları**

Sigorta kapsamında kabul edilen eşya tanımı:

Sigortalının, birlikte yaşadığı aile bireylerinin veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait konut içerisinde bulunan eşyalarını kapsar.

Sigorta kapsamı altında olmayan eşyalar:

Oyun konsolu (Playstation vb.), uydu alıcısı, DVD oynatıcı, plazma TV, konut dışındaki garaj, bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan ev eşyaları ve kişisel eşyalar, ayrıca antika değeri olmayan gitar, piyano gibi müzik enstrümanları bu kapsama dahildir.

Her türlü kıymetli evrak, belgeler, nakit, çek, senet, kredi kartları vb. kapsam altında değildir.

 • Hırsızlık teminatı
  • Hırsızlık sonucu meydana gelen maddi zararlar seçilen plana göre ilk ateş esasına göre teminat altına alınır.
  • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları geçerlidir.
  • Aşırma ve kaybolmalar teminat dışındadır.
  • Dijital fotoğraf makineleri, el kameraları ve taşınabilir bilgisayarlar hariç, risk adresi dışında da kullanılabilecek görsel ve işitsel cihazlar hırsızlık teminatı kapsamı dışındadır.
  • Konutta bulunan taşınabilir bilgisayarlara, dijital fotoğraf makinelerine ve el kameralarına hırsızlık teminatı verilmiş olup, beher hırsızlık hasarında %25 sigortalı, %75 sigortacı üzerinde olmak şartıyla müşterek sigorta uygulanır.
 • Dahili su teminatı
  • Su depo ve sarnıçlarının, su borularının, temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, tıkanması ve donması ile ilgili zararlar teminat dahilinde karşılanır.
  • Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan veya taşması sonucunda bina içine giren suların oluşturduğu zararlar teminat dahilinde karşılanır.
  • Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar teminat dahilinde karşılanır.
 • Kiracı boya-badana teminatı
  • Sigortalı kiracı ise; poliçe üzerinde belirtilmiş olan teminatların kapsamına giren herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucunda konut binasına yapılan boya, badana, duvar kâğıdı ve cila gibi masraflar temin edilir.
 • Yangın, yıldırım ve infilak teminatı
  • Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı varlıklarda doğrudan oluşturacağı maddi zararlar teminat dahilinde karşılanır.
 • Duman teminatı
  • Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, mutat dışı veya kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan duman sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı
  • Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı olarak neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelenler de dahil olmak üzere bütün zararlar, temeller ve istinat duvarları teminata dahil edilmiştir.
  • Deprem hasarlarında toplam eşya sigorta bedeli üzerinden %5 oranında muafiyet uygulanır.

Teminat ve prim tablosu:

Teminat Tipi Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
Teminat Tutarı 10.000 TL 15.000 TL 20.000 TL 25.000 TL
Toplam Prim Tutarı*** 84 TL 120 TL 144 TL 168 TL

* İlk Ateş Poliçesi: Malın veya tesisin toplam değeri üzerinden değil, sigortalı ve sigortacının aralarında belirledikleri bir değer üzerinden poliçeleşmesidir. Bu durumda, sigortacının azami sorumluluğu belirlenen değer kadardır. Bu değerin üzerindeki hasarlar sigortacının sorumluluğuna girmez.

** Özel koşullar ve teminat dışı kalan hallerle ilgili tüm detaylar poliçe üzerinde yer almaktadır.

*** Priminizi 9 eşit taksitle ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.* İlgili ürünlerin aktif olarak satışı bulunmamaktadır.